Korepetycje z matematyki, biologii, chemii i języka angielskiego w Rzeszowie

Informacje dotyczące korepetycji stacjonarnych odbywających się w Rzeszowie


Jesteś uczniem, który nie wie w jaki sposób podzielić materiał obowiązujący do matury na poziomie rozszerzonym?
Nie masz czasu na całościową powtórkę materiału?
Twoje odpowiedzi na pytania maturalne różnią się z odpowiedziami w kluczu?
To właśnie dla Was drodzy maturzyści jest kurs przygotowawczy jaki Wam oferujemy.

Po pierwsze indywidualne podejście do każdego ucznia, każdy z Was jest inny i potrzebuje odpowiednio dobranego programu, aby czuć się dobrze. Po drugie program jaki Wam zaoferujemy działa wszechstronnie, uczy w jaki sposób rozwiązywać problemowe zadania, nie ucząc się ich na pamięć. Program zawiera także powtórzenie całościowe materiału obowiązującego do matury w sposób prosty i zrozumiały. Możliwe również zajęcia grupowe. Jeśli masz wątpliwość zadzwoń umów się na spotkanie to nic nie kosztuje a zmienia pogląd i myślenie o biologii, chemii czy o matematyce.

korepetycje

Co to jest pierwiastek? Jak zachodzą reakcje chemiczne? Kiedy fenoloftaleina barwi się na malinowo? Nie znasz odpowiedzi na te pytania? Pragniesz poszerzyć swoją wiedzę chemiczną, a może po prostu chcesz się dowiedzieć jaka jest różnica pomiędzy wrzeniem a parowaniem? Nic prostszego, wystarczy, że skorzystasz z lekcji chemii w naszej szkole. Pomożemy ci w przygotowaniu do matury, sprawdzianu, a także odpowiemy na nurtujące cię pytania związane z chemią. Tylko nie trać czasu gdyż jak mówił Albert Einstein: „Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.”

Biologia stawiana jest na najwyższym miejscu w hierarchii nauk przyrodniczych, ze względu na badanie zjawisk bardzo złożonych, których nie jest w stanie wywołać w dowolnym dla siebie czasie. Przedmiotem badań biologii jest różnorodność życia opierając się na klasyfikowaniu i charakterystyce organizmów żywych, a także występowaniu zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem życia.

Jaka jest różnica między liczbą wymierną i liczbą niewymierną? Ile rozwiązań ma równanie ? Czy wartość bezwzględna może być liczbą ujemną? Na te pytania odpowiada dziedzina wiedzy, której początki sięgają starożytności – królowa nauk - Matematyka. Jeśli masz trudności w stosowaniu jej zasad: definicji, twierdzeń, algorytmów czy dowodzenia, lub po prostu chcesz iść śladem rozumowania Kartezjusza, Gaussa i innych myślicieli, trafiłeś pod właściwy adres. Lekcje w naszej szkole rozwiną Twoje myślenie matematyczne, rozwieją wątpliwości i dodadzą pewności, że poradzisz sobie z zadaniami, które przyprawiały Cię o ból głowy. Zapewniamy, że przy naszej pomocy i systematyczności pracy osiągniesz Swoje cele: nadrobisz zaległości szkolne, przygotujesz się do sprawdzianu, a w końcu - egzaminu maturalnego. Zapraszamy!

Język angielski to klucz do komunikowania się w krajach całego świata. W związku z tym, że korzystamy z jednej metody nauczania dostosowujemy ją dla każdego z osobna. Nasza forma nauki jest wymagająca ale prowadzona w miłej i bezstresowej atmosferze. Plusem zajęć jest możliwość rozmowy na stacjonarnych zajęciach z korepetytorem, który krok po kroku koordynuje prace na każdym poziomie wiedzy językowej. Zajęcia prowadzone są w elastycznych, dopasowanych do każdego terminach.

Korepetycje z matematyki, chemii, języka angielskiego oraz biologi - poziom zaawansowany i podstawowy

Głównym celem naszego zespołu jest nauka z pasją oraz w sposób łatwo przyswajalny, tak by egzaminy były zdawane przez naszych uczniów na jak najwyższym poziomie.

Matura24 to przede wszystkim gwarancja najwyższej jakości usług, indywidualne podejście oraz nauczanie w przystępny sposób. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowane osoby. Naszym celem jest zaoferowanie najwyższej jakości usług. Gwarantujemy wygodną i bezstresową naukę w takiej formie w jakiej sobie tego życzycie tj. w małych grupach (maksymalnie 5 osób) lub indywidualnie.


Zapisz się na korepetycje

Adres oddziału w Rzeszowie:

ul. Poniatowskiego 13A 35-026 Rzeszów

Numer konta:

71 1050 1562 1000 0092 0406 0777

poniedziałek – sobota : 9:00 – 18:00

niedziela: 12:00 – 16:00

Matura24 tel. 535 186 362

korepetycje@matura24.com


TEMAT

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

1. Budowa atomu i związków chemicznych, wiązania chemiczne, promieniotwórczość, izotopy

7
14

2. Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole - budowa, właściwości oraz typowe reakcji chemii nieorganicznej

21
28

3. Charakterystyka pierwiastków bloku S, P i D (typowe związki i reakcje), hydroksosole, wodorosole oraz związki kompleksowe

4
18

4. Reakcje redoks, bilans elektronowy i elektronowo - jonowy, reakcje z udziałem metali

25

2

5. Mol, masa molowa, podstawowe obliczenia chemiczne, prawa gazowe

9
16

6. Stechiometria reakcji chemicznych, wydajność reakcji chemicznych

13
20

7. Roztwory, sposoby wyrażania stężenia roztworu, rozpuszczalność, wyznaczanie wzoru empirycznego i rzeczywistego związków chemicznych

27

3

8. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych (równanie kinetyczne, stała równowagi reakcji, reguła Przekory)

10
17

9. Równowagi w wodnych roztworach (stała i stopień dysocjacji, hydroliza, skala pH, iloczyn rozpuszczalności)

24

3

TEMATY PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ
1. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki – woda jako podstawowy składnik każdego żywego organizmu, budowa węglowodanów, peptydów i lipidów. Komórka - budowa i funkcjonowanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej. 7
14
2. Metabolizm komórkowy – reakcje enzymatyczne, proces oddychania tlenowego i beztlenowego, fotosynteza. 21
28
3. Rośliny – charakterystyka wszystkich grup roślin, elementy fizjologii roślin i budowy tkanek. 4
18
4. Zwierzęta – charakterystyka bezkręgowców z elementami fizjologii. 25 2
5. Zwierzęta – charakterystyka kręgowców z elementami fizjologii i budową tkanek. 9
16
6. Człowiek - charakterystyka układów: kostny, mięśniowy, pokarmowy, krwionośny z elementami immunologii, oddechowy. 13
20
7. Człowiek - charakterystyka układów: nerwowy, hormonalny, wydalniczy, rozrodczy. 27 3
8. Genetyka – ekspresja genów, prawa Mendla z elementami genetyki klasycznej, genetyka populacyjna, dziedziczenie cech jednogenowych i wielogenowych, dziedziczenie płci u człowieka przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią, mutacje. 10
17
9. Ekologia – pojęcia związane z ekologią: biocenoza, biotop, gatunek, populacja; oddziaływania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe.
Ewolucjonizm – ewolucja i jej mechanizmy, podobieństwo człowieka i innych naczelnych.
24 3
10. Analiza i interpretacja – pisanie problemów badawczych, stawianie hipotez, opisywanie próby kontrolnej i badawczej, wyciąganie wniosków z przedstawionych doświadczeń. 10
17


Data Temat
1. 7.10 Nieorganiczne i organiczne składniki komórki – woda jako podstawowy składnik każdego żywego organizmu, budowa węglowodanów, peptydów i lipidów. Komórka - budowa i funkcjonowanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej
14.10
2. 21.10 Metabolizm komórkowy – reakcje enzymatyczne, proces oddychania tlenowego i beztlenowego, fotosynteza
28.10
3. 4.11 Rośliny – charakterystyka wszystkich grup roślin, elementy fizjologii roślin i budowy tkanek
18.11
4. 25.11 Zwierzęta – charakterystyka bezkręgowców z elementami fizjologii
2.12
5. 9.12 Zwierzęta – charakterystyka kręgowców z elementami fizjologii i budową tkanek
16.12
6. 13.01 Człowiek - charakterystyka układów: kostny, mięśniowy, pokarmowy, krwionośny z elementami immunologii, oddechowy
20.01
7. 27.01 Człowiek - charakterystyka układów: nerwowy, hormonalny, wydalniczy, rozrodczy
03.02
8. 10.02 Genetyka – ekspresja genów, prawa Mendla z elementami genetyki klasycznej, genetyka populacyjna, dziedziczenie cech jednogenowych i wielogenowych, dziedziczenie płci u człowieka przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią, mutacje
17.02
9. 24.02 Ekologia – pojęcia związane z ekologią: biocenoza, biotop, gatunek, populacja; oddziaływania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe Ewolucjonizm – ewolucja i jej mechanizmy, podobieństwo człowieka i innych naczelnych
03.03
10. 10.03 Analiza i interpretacja – pisanie problemów badawczych, stawianie hipotez, opisywanie próby kontrolnej i badawczej, wyciąganie wniosków z przedstawionych doświadczeń
17.03

Zapisy - poziom znajomości języka:

Rodzaje zajęć:

  • Przygotowanie do matury
  • Przygotowanie do innego egzaminu
  • Przygotowanie bieżące
    • Forma zajęć: Indywidualne, Grupa: 2-3-4 osobowe